Loket Service

Functie Links
GetUsertoken
ExportGrootboekrekening
  • Nog geen REST resource
ExportLoonresultaten
ExportLoonresultatenPerRun
GetMetaData
List
ListGoedgekeurdeLoonAangiftePeriode
ListGoedgekeurdeLoonrunsPeriode
ListVersion
  • Zal niet opgenomen worden in de REST API
OutputBetalingsOverzicht
OutputJaaropgave
OutputJournaal
  • Nog geen REST resource
OutputLoonaangifte
OutputLoonaangifteSepa
  • Nog geen REST resource
OutputLoonstrook
OutputLoonstrookGeenESS
  • Nog geen REST resource
OutputLoonstrookWerknemer
OutputOpdrachtbrief
  • Nog geen REST resource
OutputRunOverzicht
  • Nog geen REST resource
OutputStandaardjournaalLoonrun
OutputStandenRegister
  • Nog geen REST resource
OutputVerzamelLoonstaat
Select
  • Zie List
SelectVersion
  • Zal niet opgenomen worden in de REST API
Sepa